OPISKELUTAIDOT

Yliopistollisissa opinnoissa tarvitaan mm. tiedonhakutaitoja, akateemisia luku- ja kirjoitustaitoa, sekä ajanhallintaa. Omia oppimistaitoja voi aina kehittää ja niihin saa tukea. Seinäjoen yliopistokeskuksessa järjestetään erillisiä opiskelutaidon kursseja. Myös opintoneuvojilta saa ohjausta.

Verkkosivuilla on opiskelutaitoon, oppimiseen sekä opintojen suunnitteluun liittyvää tietoa:

Yliopistojen http://www.opiskelutaidot.fi auttaa opiskelun alkuunpäsemisessä.  Myös erilaiset oppimistyylitestit antavat itselle hyvää tietoa siitä, miten parhaiten oppii.

Tampereen yliopiston Kielikeskuksen sivustolta löytyy yleistä tietoa kielenhuollosta. Tieteellisen kirjoittamisen ja tutkielmanteon ohjeet vaihtelevat tieteenaloittain.

Oppimisen testit:

 

Millainen opiskeluasenteesi on?

Oletko osallistuja, tarkkailija, päättelijä vai kenties toteuttaja?

 

Mikä tai mitkä miellejärjestelmät ovat vahvoja Sinun havaintomaailmassasi?

Käytäykö visuaalista eli kuvallisiin näköhavaintoihin pohjautuvaa, auditiivistaeli kuulohavaintoihin pohjautuvaa vai kinesteettistä eli tunteisiin ja tuntemuksiin pohjautuvaa aistijärjestelmää?