MUUT KOULUTUSPALVELUT

Tenttipalvelu

Seinäjoen yliopistokeskus tarjoaa yliopisto-opiskelijoille valvottuja tenttitilaisuuksia arkipäivisin (ma-pe)
sovittuna ajankohtana. Palvelu on tarkoitettu kaikille yliopisto-opiskelijoille riippumatta siitä missä yliopistossa he opiskelevat.
Palvelu on tarkoitettu myös avoimen yliopiston opiskelijoille. Tenttipalvelu on osallistujille maksutonta. Voit suorittaa yliopisto-opintoihisi liittyviä tenttejä Seinäjoella, jos ainelaitoksesi/tentaattorisi hyväksyy tenttien suorittamisen. Lisätiedot ja ohjeet.

Sähköinen tentti

Seinäjoen yliopistokeskuksessa voi tenttiä Tampereen yliopiston kirjatenttejä myös sähköisesti.  Palvelu on tarkoitettu Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille sekä avoimessa yliopistossa opiskeleville. Lisätiedot ja ohjeet.

Osaamisen aamupalat

Yliopistojen ja elinkeinoelämän kohtaamispaikkana järjestetään Osaamisen aamupaloja.  Kustannuksista vastaa pääsääntöisesti yliopistokeskus. Tilaisuudessa voidaan esitellä tutkimustuloksia, ajankohtaisia koulutuksia ja lisäksi osallistujilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun yliopistojen asiantuntijoiden kanssa. Aamupalat kestävät noin 2 tuntia. Tarjoaisitko henkilöstöllesi Osaamisen aamupalan? Ota yhteyttäKirsi Lassila, kirsi.lassila(at)uta.fi, puh. 050 437 7332

Graduttamo

Palvelu tarjoaa yliopisto-opinnoissaan viivästyneille opiskelijoille graduprosessia tukevaa ohjausta ja opintojen loppuunsaattamista edistäviä koulutuksia mm. tiedonhausta ja tieteellisestä kirjoittamisesta. Lisätietoja leena.viitaharju (at) helsinki.fi, puh. 050 415 1164

 

Tutkijahotelli

Tutkijahotelli on tarkoitettu jatko-opiskelijoille ja perustutkinto-opiskelijoille korkeakoulusta riippumatta.Tutkijahotellissa työskentelevänä saat vertaistukea Seinäjoen  yliopistoyhteisöstä sekä rauhallisen työtilan ja verkkoyhteydet. Lisätiedot esa.vuorenmaa(at)uta.fi  puh. 040 190 4290.

KnowUp – Inspiroiva yrittäjyysleiri tohtoriopiskelijoille

KnowUp -leirillä tuetaan yrittäjyysmahdollisuuksien hahmottumista eri tieteenaloilla. Leiri järjestetään vuosittain kesäaikana. Lisätietoja kirsi.lassila(at)uta.fi tai puh. 050 437 7332 puh.

Korkeakoulukirjasto

Korkeakoulukirjasto on kaikille avoin. Kirjastosta löytyy kirjoja, lehtiä, e-aineistoja ja opinnäytetöitä. Kirjastossa on myös mm. atk-työpisteitä, työtiloja ja kopiokone, joita pääsee käyttämään kirjaston sääntöjen mukaisesti.

Linkki kirjaston sivulle

TIKKA-Palvelut

TIKKA-palvelut ovat yliopistokeskuksen testaamia tutkimusta hyödyntäviä asiantuntijapalveluja työelämän käyttöön. Konkreettisia toimintamuotoja ovat mm. ideariihet, työpajat, asiantuntijaraadit, asiakaskyselyt, kirjallisuusselvitykset. Käytännössä palvelu usein sisältää myös seminaarin. TIKKA-palveluissa voidaan hyödyntää myös innovaatioseteliä. Lisätietoja juha.alarinta(at)uta.fi tai puh. 050-534 5005