Tampereen teknillinen yliopisto

TTY Seinäjoen yksikkö

Tampereen teknillisen yliopiston, Seinäjoen yksikön tavoite on toteuttaa maakunnan yrityksiä hyödyttävää, tieteellistä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yliopiston jatkotutkinto-opintojen lisäksi yksikkö järjestää insinööreille tarkoitettua muuntokoulutusta. Yksikön tutkimusalat ovat älytekniikka, virtuaaliteknologia, muovikomposiittitekniikka, metallirakentaminen, terveydenhuollon tietotekniikka sekä arkkitehtuuri.

Seinäjoen yksikkö toimii Etelä-Pohjanmaan ja Tampereen teknillisen yliopiston välisenä linkkinä, ja tarjoaa maakunnan yrityksille läheisen kontaktin yliopistoon ja sen kaikille tutkimusaloille.