Helsingin yliopisto

www.helsinki.fi/yliopisto/

Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto haluaa jatkossa lujittaa asemansa maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukossa ja toimia aktiivisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta.

 

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

www.helsinki.fi/ruralia

Tehtävä ja painoalat

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva erillinen laitos, johon kuuluvat Mikkelin toimintayksikkö ja Seinäjoen toimintayksikkö.

Instituutin tehtävänä on maaseudun kestävän paikalliskehityksen ja biotalouden edistäminen monitieteisen tutkimuksen sekä siihen perustuvan innovaatiotoiminnan ja koulutuksen avulla. Instituutti osallistuu myös yliopistossa annettavan opetuksen toteuttamiseen. Instituutin erityisenä tehtävänä on osuustoiminnan tutkimus- ja opetusalan edistäminen.

Ruralia-instituutin toiminta on jaettu painoaloihin ja niiden mukaisesti tutkimus-, innovaatio- ja koulutus (TIK) -ryhmiin.

Instituutilla on kaksi painoalaa:

  • Paikalliskehitys
  • Biotalous

Kummallakin painoalalla pyritään edistämään kestävää kehitystä, vahvistamaan yritystoimintaa ja arvoketjuja, kehittämään innovaatioverkostoja sekä tukemaan julkisen sektorin palveluiden ja politiikkainterventioiden vaikuttavuutta.

Yhteistyö ja verkostot

Instituutti toimii valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tekee läheistä yhteistyötä Helsingin yliopiston eri yksiköiden sekä laajasti yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Keskeinen yhteistyömuoto on osallistuminen yliopistokeskusten toimintaan. Ruralia-instituutti toimii sekä Mikkelin yliopistokeskuksessa että Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

Kansainvälinen yhteistyö muodostuu pääosin Euroopan unionin rahoittamista tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä ohjelmista, joihin Ruralia-instituutti osallistuu yhdessä eurooppalaisten kumppaniensa kanssa.

Ruralia-instituutti koordinoi Co-op Network Studies- ja Rural Studies -opetusverkostoja sekä Luomuinstituuttia, joka on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken yhteinen asiantuntijaverkosto.