Sylvian usein kysyttyä -sivustolta löydät vastauksia tavallisimpiin opintoihin liittyviin kysymyksiin. Mikäli kysymykset eivät vastaa juuri sinun kysymykseesi, ota yhteyttä opintoneuvojiimme.


 

Kysymys: Miten Seinäjoen yliopistokeskuksen opintopolkuihin haetaan?

Vastaus: Seinäjoen yliopistokeskuksen opintopolkuja toteuttavat Tampereen, Vaasan ja Helsingin avoimet yliopistot. Opiskelun opintopolulla voi aloittaa pääsääntöisesti ilman pääsykoetta avointen yliopistojen hakuaikana yleensä elokuussa ja tammikuussa.

Tutkinnon suorittamisoikeutta haetaan yliopistolta sitten, kun tarpeellinen määrä opintoja on suoritettuna. Suoritettuna pitää olla ainakin pääaineen perus- ja aineopinnot ja tapauskohtaisesti lisäksi sivuaineopintoja, yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä metodiopintoja.  Ota yhteyttä opintoneuvojiimme. Autamme Sinua polkusi suunnittelussa. Opintopolkujen lähiopetus tapahtuu  viikonloppuisin ja iltaisin.


 

Kysymys: Olen valmistunut liiketalouden tradenomiksi. Pohjakoulutukseltani olen datanomi ja ylioppilas. Miten jatkaisin opintojani kauppatieteiden kandidaatiksi ja maisteriksi ja miten kauan opinnot kestävät työn ohessa?

Vastaus: Liiketalouden tradenomitutkinto on soveltuva tutkinto Vaasan yliopiston kauppatieteelliseen, joten kannattaa hakea suoraan maisterivalinnassa. Lisätietoja hakemisesta löytyy Vaasan yliopiston nettisivuilta. Maisteriopintojen laajuus on 120 opintopistettä, kokopäiväisesti opiskelevalle laskennallinen aika on kaksi vuotta, työssäkäyvällä riippuu pitkälti omasta motivaatiosta ja omien aikataulujen sovittelemisesta.


 

Kysymys: Olen kiinnostunut saamaan lisätietoja kasvuyritysten johtamisen maisterikoulutuksesta? Kuinka koulutukseen haetaan ja minkälainen pohjakoulutus vaaditaan?

Vastaus: Kasvuyrityksen maisteriohjelman opinnot käynnistetään kysynnän mukaan Seinäjoella joka toinen tai joka kolmas vuosi. Koulutukseen haetaan erillisvalinnassa, lisätietoja nettisivuilta. Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopintoihin voi hakea henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla, tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi).Aikaisemman tutkinnon ja mahdollisten muiden huomioitavien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Joinakin vuosina koulutukseen on ollut pääsykoe.


 

Kysymys: Onko Seinäjoella mahdollisuus opiskella terveystieteiden kandidaatiksi?

Vastaus: Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa Seinäjoella voi suorittaa terveystieteen kandidaatin tutkintoon (hoitotiede) kuuluvia opintoja.

Opintoihin hakevilta edellytetään, että on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon, esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa kandidaatin tutkintoa, vaan opiskelijan on haettava normaalisti yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi valintakokeen tai erillisvalinnan kautta.  Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi liittää tutkintoon, kun on saanut tutkinnon suorittamisoikeuden yliopistoon.

Jos olet kiinnostunut tutkintotavoitteisesta opiskelusta, ja haluat jutella opintojen aloitukseen liittyvistä kysymyksistä sekä opintosuunnitelmastasi, otathan yhteyttä avoimen yliopiston opintoneuvojaan, ulla.lassila at uta.fi


 

Kysymys: Olen tuotantotalouden insinööri amk. Haluaisin jatkaa diplomi-insinööriksi. Onko se mahdollista?

Vastaus: Diplomi-insinöörin tutkinnon voi suorittaa Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Vaasan yliopistossa. Tampereen teknillinen yliopisto on toteuttanut Seinäjoella kaksi DI-muuntokoulutusohjelmaa, sisäänotot ovat olleet vuosina 2003 ja 2008. Uutta sisäänottoa suunnitellaan vuodeksi 2012 rakentamisen alalla. Ota yhteys opintoneuvojiimme.

Vaasan yliopisto toteuttaa Kauhavalla TEKO –hanketta, jossa on mahdollisuus suorittaa noin 62 opintopisteen opinnot 2,5 vuodessa. Tämän jälkeen voi hakea Vaasan yliopiston DI -tutkinto-opiskelijaksi. Ota yhteys opintoneuvojiimme.


 

Kysymys: Olen aloittanut 1990 –luvun lopulla opinnot Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Jouduin elämäntilanteeni takia keskeyttämään opintoni. Nyt olisi kova motivaatio jatkaa. Työpaikkani ja perheeni takia en pysty kovin intensiivisesti käymään Tampereella. Voisinko tehdä  Seinäjoella jotakin opintojeni loppuunsaattamiseksi.

Vastaus: Seinäjoen yliopistokeskuksessa on käynnissä kaksikin hanketta, joiden avulla pyritään tukemaan kesken jääneiden opintojen valmistumista. Toimintamme koostuu mm. noin kerran kuukaudessa kokoontuvista graduryhmistä, gradun tekemistä tukevista kursseista, opintoneuvonnasta ja kaikesta aiheeseen liittyvästä tiedottamisesta. Lisäksi yliopistokeskuksessa on erilaisia palveluita, kuten etätenttipalvelu, joiden tavoitteena on helpottaa alueella asuvien, mutta muualla opiskelevien henkilöiden elämää.

Opinto-oikeuden palauttamisessa ja vanhojen opintojen korvaamisessa neuvoo parhaiten se laitos, jonne opintoja on aiemmin suorittanut. Halutessasi voit kuitenkin ihan ensimmäiseksi varata yliopistokeskuksesta ajan opintoneuvontaan. Opintoneuvonnassa on mahdollista miettiä tarkemmin nykyistä elämäntilannettasi ja erilaisia vaihtoehtoja opinnoissasi etenemiseen. Joskus jo kiireetön keskustelu opintoneuvojan kanssa voi selkiyttää tilannetta opiskelijalle itselleen, ja antaa voimia ja motivaatiota tarttua toimeen. Tervetuloa käymään!


 

Kysymys: Voiko teillä suorittaa aikuisopiskeluna hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon?

Vastaus: 

Seinäjoella tarjotaan Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoja myös hallintotieteissä, pääaineessa sosiaali- ja terveyshallintotiede. Opintoja tarjotaan kandidaatin opinnoissa, maisterivaiheen opinnot suoritetaan yliopistossa. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan opistolla Ilmajoella on käynnistynyt syksyllä 2010 julkisjohtamisen pääaineessa kandiopinnot. Tampereen yliopisto järjestää avoimen yliopiston opintoina Seinäjoella hallintotieteiden perusopinnot ja kunta- ja aluejohtamiseen suuntavia aineopintoja. Myös tutkintoon kuuluvia valinnaisia opintoja voi opiskella avoimessa yliopistossa. Tutkintoa avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa.


 

Kysymys: Olen koulutukseltani hortonomi. Voisinko lähteä suorittamaan agronomin tutkintoa teidän opintopolulla?

Vastaus: Agrologista agronomiksi -opintopolkukokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti agrologeille (AMK), jotka tähtäävät maatalous-metsätieteiden maisterin tutkintoon, mutta kurssit ovat avoimia myös muille aiheista kiinnostuneille. Opinnot toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena, joten ne ovat avoimia kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opintopolkukokonaisuus on rakennettu siten, että se tuottaa ensivaiheessa hyvät lähtökohdat hakeutua maatalous-metsätieteiden maisterin tutkintoon pääaineena maatalousekonomia, -teknologia tai kotieläinten ravitsemustiede.

Opintopolkukokonaisuuden suorittaminen ei sellaisenaan johda maisterin tutkinnonsuoritusoikeuteen Helsingin yliopistossa, vaan opiskelijan on haettava joko valintakokeen tai erillisvalinnan kautta tutkinnonsuoritusoikeutta maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Koska kurssit toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaan, ovat opinnot suoraan hyväksi luettavissa maatalous-metsätieteiden maisterin tutkintoon, mikäli opiskelija hyväksytään tiedekunnan opiskelijaksi.

Lisätietoja opinnoista antaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koulutuskoordinaattori, katja.perttu at helsinki.fi.


 

Kysymys: Mitä organisaatioiden kehittämiseen liittyviä opintoja voin teillä suorittaa?

Vastaus: Elintarviketalouden PD -ohjelma tarjoaa haastavan ja kiinnostavan kokonaisuuden itseään ammatillisesti kehittävälle elintarvikealan osaajalle tai alan vaihtajalle. PD on 60 opintopisteen laajuinen yliopistollinen erikoistumisohjelma, jonka laatua ja toteutusta valvoo PD-lautakunta.

PD-ohjelma pohjautuu kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, joka rakennetaan opiskelijan ja hänen taustayhteisönsä tarpeista lähtien. Ohjelma voidaan räätälöidä myös yritykselle, jolloin työnantajalla on mahdollisuus kouluttaa useampi henkilö yhtä aikaa esimerkiksi trainee-ohjelman tukena. PD-ohjelma on mahdollista suorittaa noin kahdessa tai kolmessa vuodessa.

Elintarviketalouden PD-ohjelmaan on haku kaksi kertaa vuodessa. Kevään hakuaika päättyy 31.5. ja syksyn hakuaika 31.11.  Opinnot voi aloittaa tammikuussa tai elokuussa.

Lisätietoja PD-ohjelmasta antaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koulutussuunnittelija, sofia.eklund at helsinki.fi.

Vastaus: Seinäjoen yliopistokeskuksessa on tarjolla Innovaatio- ja osaamisverkoston alueilla sijaitsevien kehittäjäorganisaatioiden henkilöstölle kohdennettu Innoventurer -valmennusohjelma. Siinä valmennetaan innovaatioympäristöjen kehittäjiä ja johtajia. Valmennusohjelman toteuttaa Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Lisätiedot: http://www.innovaatioverkosto.fi/innoventurer.html

Vastaus: Toteutamme kehittämisen tueksi organisaatiokohtaisia tai toimialakohtaisia koulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkaitamme ovat mm. Atria, Maaseutuvirasto, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen Lääkäritalo, Veljekset Keskinen. Lisätietoja aira.metsa-ketela at uta.fi, puh. 050 343 6882.

________________________________________________________________

 

Kysymys: Missä voin opiskella kirjastoalan opintoja?

Vastaus: Tampereen yliopiston avoimen yliopiston opetustarjonnassa on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot (25 op) verkko-opintoina ja kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus  (35 op) monimuoto-opintoina.

Tietoa kirjastoalan pätevyysvaatimuksista ja alan koulutusmahdollisuuksista valtakunnallisesti löytyy opetusministeriön sivulta


 

Kysymys: Voiko Seinäjoen yliopistokeskuksessa suorittaa opetushallinnon tutkintoa?

Vastaus: Opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuuksia ja tutkintoon valmentavaa koulutusta Seinäjoella järjestää Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto.

_________________________________________________________________