Yliopistollisissa opinnoissa tarvitaan mm. tiedonhakutaitoja, akateemisia luku- ja kirjoitustaitoa, sekä ajanhallintaa. Omia oppimistaitoja voi aina kehittää ja niihin saa tukea. Seinäjoen yliopistokeskuksessa järjestetään erillisiä opiskelutaidon kursseja. Myös opintoneuvojilta saa ohjausta.

Verkkosivuilla on opiskelutaitoon, oppimiseen sekä opintojen suunnitteluun liittyvää tietoa:

Tampereen yliopiston Verkko-tutor auttaa opiskelun alkuunpäsemisessä. Verkko-tutorissa voit tehdä myös erilaisia testejä kuten mm. opiskelijan oppimisstrategioista sekä oppijana kehittymisestä.


Tampereen yliopiston Kielikeskuksen sivustolta löytyy yleistä tietoa kielenhuollosta. Tieteellisen kirjoittamisen ja tutkielmanteon ohjeet vaihtelevat tieteenaloittain.

Oppimisen testit:

Millainen opiskeluasenteesi on?

Oletko osallistuja, tarkkailija, päättelijä vai kenties toteuttaja?

Mikä tai mitkä miellejärjestelmät ovat vahvoja Sinun havaintomaailmassasi?

Käytäykö visuaalista eli kuvallisiin näköhavaintoihin pohjautuvaa, auditiivista eli kuulohavaintoihin pohjautuvaa vai kinesteettistä eli tunteisiin ja tuntemuksiin pohjautuvaa aistijärjestelmää?