Täydennyskoulutus

Korkeakoulutettujen täydennyskoulutuksen lisäämiseksi on kehitteillä isoja uudistuksia. Tutkintokoulutusten ja avoimen yliopisto-opetuksen rinnalle on tulossa noin 30 opintopisteen laajuisia erikoistumiskoulutuksia. Näitä suunnitellaan ja toteutetaan työnantajayhteistyönä.

 

OSAAMISEN AAMUPALAT


Yliopistojen ja elinkeinoelämän kohtaamispaikkana järjestetään Osaamisen aamupaloja. Näitä toteutetaan myös organisaatiokohtaisesti. Kustannuksista vastaa pääsääntöisesti yliopistokeskus. Aamupalojen teemat suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. Tilaisuudessa voidaan esitellä tutkimustuloksia, ajankohtaisia koulutuksia ja lisäksi osallistujilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun yliopistojen asiantuntijoiden kanssa. Aamupalat kestävät 2-3 tuntia. Tarjoaisitko henkilöstöllesi Osaamisen aamupalan? Ota yhteyttä aira.metsa-ketela(at)uta.fi tai puh.050 343 6882.

 

ENTREPRENEURIAL MBA - eMBA

MBA–ohjelman tavoitteena on osanottajien henkilökohtainen oppiminen sekä osallistujan oman organisaation ja työyhteisön toiminnan kehittäminen.Lue lisää MBA-ohjelmista

Lisätietoja: Vaasan yliopisto Levón instituutti, helena.etelaaho(at)uva.fi, puh. 029 449 8198

JOHTAJANA KASVAMINEN  (JOKA)

Johtamisen kehittäminen, esimiehenä kehittyminen ja osaamisen johtaminen ovat Johtajana kasvaminen -koulutusohjelman ydintä.

Johtajana kasvaminen (JOKA) on yksi Levón-instituutin pitkäikäisimmistä ja suosituimmista johtamiskoulutuksista, johon on osallistunut jo satoja johtamisen ammattilaisia. Johtamisen kehittäminen, esimiehenä kehittyminen ja osaamisen johtaminen ovat Johtajana kasvaminen -koulutusohjelman ydintä. Johtamiskoulutus JOKA on suunniteltu suoritettavaksi joustavasti töiden ohessa. JOKA on osa MBA-koulutusohjelmaa

Lisätietoja: Sari Soini p. 029 449 8201 ja Ville Tuomi p. 029 449 8197 tai nettisivuilta.
 

ELINTARVIKEALAN TÄYDENNYSKOULUTUKSET

 

 

AGRIFOOD - RUOKAJÄRJESTELMÄ- JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMISOHJELMA ALKUTUOTTAJILLE

Koulutuksen tavoitteena on nostaa tuottajien liiketoimintaosaamisen tasoa ja varmistaa heidän yritystoimintansa menestyminen myös tulevaisuudessa.

Hankkeessa Etelä-Pohjanmaan alkutuottajille tarjotaan 30 opintopisteen laajuinen koulutusohjelma, joka keskittyy tuottajien liiketoiminta- ja innovaatio-osaamisen kehittämiseen kestävän ruokajärjestelmän näkökulmasta.

Koulutusmoduulit:

Alkutuotanto osana ruokajärjestelmää 10 op (HY)

 • Maatalous- ja elintarviketoimialan nykytilanne ja erityispiirteet, tulevaisuuden trendit
 • Biotalouden mahdollisuudet
 • Uudet tuotantomenetelmät ja teknologiset ratkaisut
 • Digitalisaation mahdollisuudet
 • Uudet jakelukanavat
 • Ympäristövastuullisuus ruokaketjussa, ruoan tuotannon ja kulutuksen vastuullisuus

Tuottaja osaamisen johtajana, 8 op (VY)
 • Tuotantotilan johtaminen ja osaamisen kehittäminen
 • Talouden johtaminen ja tunnuslukujen tulkinta
 • Investoinnit ja investointilaskelmat
 • Riskianalyysi ja riskien hallinta
 • Kansainvälistyminen ja kulttuurienvälinen viestintä

Markkinointi 5 op (VY)
 • Markkinoinnin perusteita tuottajille
 • Markkinoinnin toteutus ja markkinoinnin uudet muodot
 • Verkostot ja verkostojohtaminen
 • Mediasuhteet, neuvottelu- ja esiintymistaito

Yrityksen uudistuminen ja innovaatiotoiminta 4 op (TaY)
 • Luovuus omassa työssä
 • Innovaatiot ja innovaatioprosessi
 • Innovaatiotoiminnan kokonaisuus
 • Paikallinen ja alueellinen innovaatioympäristö

Juridiikkaa tuottajille 3 op (VY)
 • Yhteisöoikeus
 • Työoikeus
 • Sopimusoikeus
 • Immateriaalioikeus

Lisätietoja: Katja Perttu,puh. 050 538 9670, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/agrifood.html

 

 

ELINTARVIKETALOUDEN PD-OHJELMA

Elintarviketalouden PD -ohjelma on 60 opintopisteen laajuinen yliopistollinen erikoistumisohjelma, jonka laatua ja toteutusta valvoo PD-lautakunta. Ohjelmaa koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ja se toteutetaan yhdessä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa. PD tulee sanoista "professional development" eli ammatillinen kehittyminen.

PD-ohjelmaan voidaan ottaa opiskelijaksi elintarvikealan tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka työskentelee elintarvikealalla. Hakijalla tulee pääsääntöisesti olla muutaman vuoden työkokemus, ja mahdollisuus soveltaa opiskeltavia asioita omassa työyhteisössään tai taustaorganisaatiossaan. Myös työelämän ulkopuolella oleva hakija voidaan ottaa ohjelmaan harkinnan perusteella mukaan.

Elintarviketalouden PD-ohjelma sisältää kaikille pakollisina yleisiä, tieteelliseen ajatteluun, tiedonhakuun ja kirjoittamiseen johdattavia opintoja sekä nykyaikaisen elintarviketalouden toimintaan pureutuvia opintoja. Yksilölliset opinnot ja työssä oppimisen voi kukin osallistuja räätälöidä omien ja työyhteisönsä tarpeiden mukaan. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy PD-lautakunta.

Lisätietoja katja.perttu(at)helsinki.fi, puh. 050 539 9670,  www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/pd/


MUSIIKIN ALAN TÄYDENNYSKOULUTUS

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia järjestää Seinäjoella musiikin alan täydennyskoulutusta. Lisätiedot www.siba.fi/taydennyskoulutus,  puh. (06) 416 2965, sähköposti seinajoki(at)siba.fi