Muut koulutuspalvelut

Osaamisen aamupalat

Yliopistojen ja työelämän kohtaamispaikkana järjestetään Osaamisen aamupaloja. Näitä toteutetaan tilauksesta myös organisaatiokohtaisesti. Kustannuksista vastaa pääsääntöisesti yliopistokeskus. Osaamisen aamupaloilla esitellään yliopistokeskuksen tutkimuksia ja koulutuksia sekä kuunnellaan osallistujien ajatuksia kehittämisestä.

Lisätiedot Sylvia – kysy, mitä haluat yliopistollisesta aikuiskoulutuksesta -palvelusta, linkki sylvia.ucs.fi

 

GRADUTTAMO – Graduttomasta maisteriksi

Graduttamo-hankkeen tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaalla asuvia henkilöitä, joiden yliopisto-opinnot ovat keskeytyneet opintojen loppuvaiheessa tai heille ei läsnäolijaksi ilmoittautumisesta huolimatta kerry opintoja. Työelämän vetovoimaisuus, perheasiat tai muut elämässä tapahtuvat muutokset saattavat nousta esteeksi opintojen loppuunsaattamiselle, ja kynnys suorittaa opinnot loppuun kasvaa vuosi vuodelta. Graduttamo-hanke tuo tarvittavan avun lähelle opiskelijaa ja tarjoaa vertaistuen. Hankkeen pääasiallisina toimintamuotoina ovat monitieteiset graduryhmät ja lyhytkestoiset koulutukset opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Lisäksi hankkeessa mukana olijoilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista lopputyön ohjausta joko graduryhmän vetäjältä tai hankkeen koordinaattorilta. Hankkeessa tarjottavat koulutukset sisältävät esimerkiksi opastusta tiedonhakuun, tilastomenetelmien kertausta, laadullisten tutkimusmenetelmien syventämistä tai johdatusta tieteelliseen kirjoittamiseen englanniksi.

Lisätietoja: leena.viitaharju(a)helsinki.fi, 050-4151164

 

Tenttimispalvelu

Seinäjoen yliopistokeskus/Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti tarjoaa yliopisto-opiskelijoille valvottuja tenttitilaisuuksia arkipäivisin (ma-pe) sovittuna ajankohtana. Palvelu on tarkoitettu kaikille Etelä-Pohjanmaalla asuville yliopisto-opiskelijoille riippumatta siitä missä yliopistossa he opiskelevat. Voit suorittaa yliopisto-opintoihisi liittyviä tenttejä Seinäjoella, jos ainelaitoksesi/tentaattorisi hyväksyy siirtotenttien suorittamisen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset irmeli.rintala(at)helsinki.fi, p. 050 415 1147

Tarkemmat ohjeet

Sähköinen tenttipalvelu

Palvelu mahdollistaa perinteisten kirjallisuuskuulustelujen tenttimisen tietoverkon avulla. Alkuvaiheessa palvelu on tarkoitettu Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja Tampereen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijoille. Sähköinen tenttipalvelu toimii Seinäjoen yliopistokeskuksessa palvelua varten rakennetussa tilassa (tenttitila TENTTIS: Frami, Kampusranta 9 C, 1. krs). Tenttiminen on mahdollista ma-pe klo 8-20. Sähköisen tenttipalvelun osoite on https://tenttis.uta.fi Palvelun etusivulta löydät tentin varaamista, tenttitilaan menoa ja tentin suorittamista koskevat ohjeet. Tutustu niihin huolella.

Seinäjoen tutkijahotelli

Tutkijahotellin toiminnan tavoitteena on tukea yksin jatko-opintojaan tekeviä tutkijoita kiinnittämällä heidät olemassa olevaan Epanet tutkijayhteisöön. Samalla tuetaan tutkimustyöstä tiedottamista tarjoamalla toimivat työtilat ja välineitä tutkimuksesta ja sen tuloksista tiedottamiseen.

Lisätiedot Seinäjoen tutkijahotellin sivuilta