Erikoistumiskoulutukset ovat uusia yliopistotasoisia koulutusmuotoja tutkintokoulutusten, avointen yliopistojen ja täydennyskoulutusten rinnalle. Erikoistumiskoulutusten laajuus on vähintään 30 op ja ne ovat työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuja.

Erikoistumiskoulutusten tavoitteena on parantaa työelämässä toimivien asiantuntijoiden ja asiantuntijoiksi tähtäävien osaamista tutkimukseen perustuvalla koulutuksella. Seinäjoen yliopistokeskuksessa erikoistumiskoulutusta suunnitellaan elintarviketeknologiaan, ruokaan, ruoan markkinointiin ja hyvinvointiin liittyen.

Lisätietoja antavat koulutuskoordinaattori This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja projektipäällikkö This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.